HRVATSKA

Doselio se u Dubravu pa ga iznenadili: Ako pre?ivi? ova dva izazova ide jo? par

U grupi Dubrava.hr pojavila se zanimljiva objava. Naime jedan je mu?karac tra?io dru?tvo za nogomet, a dobio je niz izazova koje prije toga mora napravati

'Neshvatljivo je da do danas nitko nije odgovarao za masakr u Borovu Selu'

Ne ?elim razdvajanja ili sukobe me?u Hrvatima i Srbima, nego pozivam na strpljenje i obzir koji podrazumijeva prihva?anje ?injenice da Vukovar lije?i svoje rane - dodala je predsjednica.

Policija upozorava gra?ane: Ne odgovarajte na sumnjive poruke elektroni?ke po?te

Policija isti?e kako se radi o poku?aju kra?e osobnih podataka kojim po?initelji mogu preuzeti kontrolu nad elektroni?kom po?tom ?rtve.

Glumac nije dopu?tao djeci da komuniciraju s majkom: 'Sre?om, ona ?e umrijeti'

Biv?a ?lanica Scijentologija, Sam Domingo tvrdi da je glumac Tom Cruise natjerao djecu da prestanu komunicirati s Nicole Kidman nakon njihovog razvoda 2001.

Bayern pregovara sa ?panjolskim reprezentativcem, ali samo rijetki me?u vama znaju tko je

Mladi? je debitirao protiv Bosne i Hercegovine i odmah zabio pogodak


(C) 2018 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken