Procesija Velikog petka

  • Datum: Petak, 3. Travanj 2015.
  • Vrijeme: 16:15 h - 17:15 h
  • Grad: Frankfurt am Main, Germany
  • Adresa: Römerberg, Römerberg Frankfurt am Main, Germany