Tecaj

Naziv tecaja
Vrsta tecaja *
(jezici, glazba, EOP/EDV, ples, itd.)
Gostuje
Gdje *
Naziv mjesta dogadanja (ime dvorane, ime ucionice, ime sale)
Datum
Ispred datuma stviti naziv dana
Pocetak *
Ulica i kucni broj *
Pp* i Grad *
*Postanksi pretinac / Postleitzahl
Cijena tecaja *
Ime organizator *
Vrsta organizacije *
Privat / e. V. (udruga / drustvo) / Firma*
Info telefon *
Web
e-Mail *
Autor *
Komentar