HRVATSKA

Kod Bazena na Kantridi ranjen mu?karac

U fokusu istrage za sada je automobil VW golf bosanskohercegova?kih registarskih oznaka

Dali?: ?uker mi je odmah ponudio ugovor, ali odbio sam

Mnogi ljudi kod nas, u politici,naj?e??e rade takve stvari, potpi?u ugovor, osiguraju se i kad ih smijene dobivaju velike otpremnine. Ne, taj nisam - rekao je Dali?

Tra?e se radnici: Mo?ete ?ekati uhljebni?ko mjesto ili biti promjena koju ?udite vidjeti

Linden Tree Retreat & Ranch, luksuzni ran? na Velebitu objavio je oglas za dvije pozicije

'I 2017. postoje poku?aji da se Hrvatsku denuncira kao fa?isti?ku...'

Autorica Vi?nja Stare?ina kazala je na predstavljanju kako joj se prilikom pisanja knjige stalno "ukazivala 'ptica KOS' koju nikako nije mogla izbje?i"

Akcijske prometne kazne su pun pogodak, no zaslu?uju li ih svi?

Prema podacima iz, primjerice, 2015. godine, vi?e od 90 posto nov?anih kazni propisanih za po?injeni prometni prekr?aj pla?eno je odmah ili u roku od tri dana, a sli?ni su podaci i za 2016. i 2017.